Christina

christina_hochformat

„Ik denk dat Centraal-Europa met de juiste ontwikkeling een baken voor andere landen kan worden.“

„Omdat ik mens ben, leer ik te begrijpen wat het betekent om met liefde te veranderen, met waarheid te leven, met vrijheid te denken.“

„De waarheid van de wereld van vandaag is niet buiten ons te vinden, maar binnen in ons.“

Christina von Dreien is een jonge vrouw in haar 21e levensjaar, geboren met multidimensionale waarneming en andere paranormale gaven, die nooit haar bewustzijn van haar ware wezen heeft verloren.

Voor haar zijn deze dingen niets bijzonders, maar volkomen normaal…. Want deze vermogens zijn slechts neveneffecten van haar ware wezen. Voor haar is het duidelijk dat deze dingen in ieder van ons sluimeren.

Zij behoort tot een nieuwe generatie jonge mensen die hier zijn gekomen als ambassadeurs van een nieuwe tijd en zij overtuigt met een hoge ethiek en een duidelijke wijsheid. Christina is een jonge vrouw die diep van binnen bereid is om haar bestaan in dienst te stellen van een wereldwijde verandering in de richting van het positieve en constructieve.

Het ontwaken van de mensheid gebeurt in fasen, de volgende fase is de revolutie van de liefde – de revolutie van de levenskracht. Liefde is de kracht in alles wat mooi, creatief en vreugdevol is waar de wereld uit bestaat. Deze kwaliteiten kunnen nog veel meer ontwikkeld worden in onze samenleving. Zij zijn de energieën die onze planeet levend maken en waaruit de duisternis zich terugtrekt. Als wij allen de energie van de liefde in ons ontketenen, dan zal de mensheid voor de tweede keer in haar geschiedenis het vuur hebben ontdekt. Het is nu aan ons allen om van de aarde een levende afspiegeling van de hemel te maken. en klein lichtdraadje zal zich ontwikkelen tot een hemels licht. Want wij zijn allen als licht geboren, en allen zullen het zich weer herinneren.

Gedachten

Omdat wij mensen zijn, leren wij begrijpen wat het betekent om met en door liefde te veranderen, om met waarheid te leven en in vrijheid te denken.

Vrede is geen plotselinge toestand die zomaar ontstaat. Vrede is een keuze. Door ieder mens, zich uitbreidend naar alle landen.

De essentie van het leven voelt als liefde, verschijnt als schoonheid en weerklinkt als waarheid.

De mensen gedragen zich tegenwoordig op aarde alsof zij een spel spelen waarvan zij de handleiding zijn verloren.

Omdat ik mens ben… is liefde mijn godsdienst,… is waarheid mijn leven,… is vrijheid mijn recht.

Onze woorden hebben grote kracht. Je kunt mensen zegenen met woorden. Als je tegen iemand zegt: "Ik wens je geluk", dan wordt er geluk naar hem of haar gestuurd. Woorden, letters - alles heeft een bewustzijn. Het zijn ook wezens en ze hebben een effect. Vraag jezelf dus altijd af: "Wat denk ik, wat voel ik, wat zeg ik?" Je handelingen zijn het resultaat van deze drie aspecten. We worden een vuurtoren wanneer alle vier aspecten - onze gedachten, gevoelens, spraak en handelingen - zijn afgestemd op het goede.

Je hoeft niet altijd een reden te hebben om gelukkig te zijn. Je kunt het gewoon zijn.

De goddelijke geest is de bron van al het zijn. Het is dit bewustzijn dat lichtenergie vormt en materialiseert. Vereenvoudigd zou men kunnen zeggen dat deze prachtige aarde oorspronkelijk is ontstaan uit een zeer creatieve gedachte.

Wij zijn gemanifesteerd licht en gemanifesteerde liefde. Wanneer mensen aan licht denken, denken de meesten gewoon aan iets lichts, maar ze associëren het woord niet met het gevoel van liefde. Toch kunnen licht en liefde niet van elkaar gescheiden worden. In het allereerste begin was er zoiets als een <> en in dit liefdeslicht was er geen afscheiding. Dat is wat we allemaal in onze diepste kern zijn.

Geluk vinden is gemakkelijk. We moeten alleen ons perspectief veranderen op wat we geluk noemen. n plaats van te wachten tot het geluk komt, kunnen we mindful en dankbaar zijn voor het geluk dat er al is. We kunnen de wonderen vinden waar ze zijn - overal.