Wij zijn gemanifesteerd licht en gemanifesteerde liefde. Wanneer mensen aan licht denken, denken de meesten gewoon aan iets lichts, maar ze associëren het woord niet met het gevoel van liefde. Toch kunnen licht en liefde niet van elkaar gescheiden worden. In het allereerste begin was er zoiets als een <<liefdeslicht>> en in dit liefdeslicht was er geen afscheiding. Dat is wat we allemaal in onze diepste kern zijn.