Innerlijke leiding

We hebben een innerlijke leiding in ons. Het is de verbinding met onze intuïtie en onze ziel. Daar voelen we wat goed voor ons is.

Als je geen echte verbinding hebt met je eigen innerlijke leiding, zoek je bewust of onbewust naar volledige leiding van buitenaf. We nemen bijvoorbeeld verwachtingen en ideeën uit de maatschappij over zonder te voelen of ze echt waar en juist voor ons zijn.

We hebben vaak meningen, ideeën etc. die van buitenaf tot ons komen. Als de verbinding met onze innerlijke leiding helder is, kunnen we voelen of deze informatie voor ons klopt of niet. We accepteren het dan niet langer blindelings, maar controleren het voor onszelf.